Warning: qtranxf_postsFilter(): Argument #2 ($query) must be passed by reference, value given in /home4/r49863exce/bsvaluation/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
(Romana) Ai sediul de firma sau PFA acasă? Împrietenește-te cu un evaluator !
Luni - Vineri : 09:00-17:00
contact@bsvaluation.ro
+40 766 225 936

Noutăți privind evaluarea

Contactează-ne pentru mai multe detalii

Do you have your company headquarter at home? Be friend with an appraiser !

//
Comment0
/
Ti-ai declarat sediul firmei sau PFA-ului acasa? Afla cum poti plati un impozit de 20 de ori mai mare daca nu iti evaluezi proprietatea la timp.
Proiectul Normelor Noului Cod Fiscal, publicat recent de MFP, cuprinde următoarele exemple de calcul al impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2016, în cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și în scop nerezidențial:
A. Date despre clădire:
a) Rangul localității: 0;
b) Zona în cadrul localității: B;
c) Suprafața utilă a clădirii: 190 m2, din care 90 m2 cu destinație rezidențială și 100 m2 cu destinație nerezidențială;
d) Tipul clădirii: cu cadre din beton armat, dotată cu toate cele patru instalații;
e) Data construcției: 2000;
f) Cotele de impozitare stabilită prin hotărâre a consiliului local pentru 2016: pentru clădirile rezidențiale 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale 1%;
g) Pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote adiționale la impozitul pe clădiri.
B. Explicații privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, așa cum rezultă din aplicarea art. 459 din Codul fiscal:
a) Se determină impozitul aferent suprafeței folosite în scop rezidențial:
i. Se determină suprafața construită desfășurată prin înmulțirea suprafeței utile cu coeficientul de transformare de 1,4: 90 m2 x 1,4 = 126 m2
ii. Se determină valoarea impozabilă a suprafeței rezidențiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la pct. 1.1 se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel:126 m2 x 1000 lei/ m2 = 126.000 lei;
iii. Se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, corespunzător zonei B şi rangului 0, respectiv 2,50: 126.000 lei x 2,50 = 315.000 lei;
iv. Se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafața folosită în scop rezidențial: 315.000 lei x 0,1% = 315 lei.
b) Se determină impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial:
i. Valoarea la 31 decembrie 2015 a clădirii reiese dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat și este de 225.000 lei.
ii. Se calculează cota procentuală din clădire care corespunde suprafeței folosite în scop nerezidențial: (100 m2 x 1,4) /(190 m2 x 1,4) = 52,63%
iii. Se determină valoarea suprafeței folosite în scop nerezidențial, prin înmulţirea valorii clădirii cu cota procentuală determinată la pct ii.: 225.000 lei x 52,63% = 118417,5 lei
iv. Se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafața folosită în scop nerezidențial: 118417,5 lei * 1% = 1184,18 lei
c) Impozitul total anual pentru clădirea cu folosință mixtă se calculează prin însumarea impozitului determinat la lit. a), cu cel determinat la lit. b): 315 lei + 1184,18 lei = 1499,18 lei, care se rotunjește la 1499 lei.
d) Dacă valoarea suprafeței folosite în scop nerezidențial nu reiese dintr-un raport de evaluare sau dintr-un act doveditor al transfelului dreptului de proprietate încheiat în ultimii 5 ani anteriori anului 2016 (2011-2015), impozitul aferent se calculează conform art. 458 alin. (4), astfel:
i. Se determină suprafața construită desfășurată prin înmulțirea suprafeței utile cu coeficientul de transformare de 1,4: 100 m2 x 1,4 = 140 m2
ii. Se determină valoarea impozabilă a suprafeței rezidențiale: suprafaţa construită desfăşurată prevăzută la pct. i se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel:140 m2 x 1000 lei/ m2 = 140000 lei;
iii. Se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, corespunzător zonei B şi rangului 0, respectiv 2,50: 140000 lei x 2,50 = 350000 lei;
iv. Se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafața folosită în scop rezidențial, prin aplicarea cotei de 2%, prevăzute la art. 458 alin. (4): 350000 lei x 2% = 7000 lei
e) Impozitul total anual pentru clădirea cu folosință mixtă se calculează prin însumarea impozitului determinat la lit. a), cu cel determinat la lit. d): 315 lei + 7000 lei = 7315 lei